Officiële site van het Friese dorp Rottum

Het bestuur

» Verenigingen » Uitvaartvereniging Nannewiid » Het bestuur

alt

Het bestuur van de vereniging wordt gekozen door en uit de leden.

Het beleid van het bestuur wordt in de ledenvergadering door de leden beoordeeld.


 

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met het bestuur:

 

Voorzitter: J.R. de Jong Binnendijk 10 8461 LD Rottum  
Secretaris: H. v/d Molen Binnendijk 39 8461 LE Rottum
Penningm.: S. Pen-de Jong Nieuwe Weg 13 8463 VE Rotsterhaule
Lid: M.v/d Wal-v/d Wal Oude Postweg 8 8461 LL  Rottum