Officiële site van het Friese dorp Rottum

Algemene informatie

» Verenigingen » Uitvaartvereniging Nannewiid » Algemene informatie

Voor meer info zie: www.dlerottumfr.nl
Rottum is een oud streekdorp dat in de Middeleeuwen langs de Binnendyk als ontginningsbasis is ontstaan. Op de vroegste grietenijkaart van Schoterland (Schotanus, 1718) is de agrarische streek van Rottum met vrijwel uitsluitend bebouwing aan de noordzijde van de Binnendyk weergegeven. In het midden van de streek stond de kerk. Ten noorden van de streek lagen veenlanden, ten zuiden en oosten hooilanden. De kerk is in 1791 afgebroken. Die zal torenloos zijn geweest, want er stond in elk geval in 1732 al een klokkenstoel. Op het iets verhoogde kerkhof staat nu een uit de jaren dertig daterende goed onderhouden, betonnen klokkenstoel met een luidklok die waarschijnlijk in 1443 door Johan van Bomen is gegoten.


Begraven worden heeft in de dorpen Rottum e.o. een lange traditie, onze vereniging bestaat nu 90 jaar


Vroeger waren er twee uitvaartverenigingen in Rottum In 1930 werd besloten om samen te gaan tot één uitvaartvereniging.


Wij zijn nu een vereniging met ca. 300 leden.


Onze uitvaartvereniging vormt gezamenlijk met elf andere verenigingen de combinatie van uitvaartverenigingen "Ring Heerenveen".


Vanuit onze eigen uitvaartvereniging zijn er contracten gesloten met twee uitvaartverzorgers, waardoor de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd is. Onze vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.


Daarnaast zijn we lid van de Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland, welke landelijk is aangesloten bij NARDUS . Rechten en plichten van vereniging en leden zijn vastgelegd in de statuten en huishoudelijk reglement die terug te vinden zijn op de site van de Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland.


Lid worden?
U kunt hier uw inschrijfformulier downloaden en invullen.