Officiële site van het Friese dorp Rottum

Eigendom en beheer

» Stichting Dorpshuis » Eigendom en beheer

Het eigendom van het Dorpshuis Rottum is ondergebracht in een stichting, namelijk de ‘Stichting Eigendom Doarpshûs Rottum’. Het stichtingsbestuur beheert het dorpshuis en zorgt voor de instandhouding van de accommodatie. Het bestuur faciliteert aan verenigingen, maar organiseert zelf slechts zeer beperkt activiteiten. De exploitatie van de bar vindt plaats door één van de bestuursleden en door de verenigingen zelf. Zowel de barbezetting als het schoonmaken van het dorpshuis vindt plaats door vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers zou het dorpshuis niet kunnen bestaan. We kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken.