Officiële site van het Friese dorp Rottum

Agenda

» Agenda


Datum Activiteit Informatie

26-04-2018 Informatiebijeenkomst Whatsapp-groep Een aantal inwoners heeft het initiatief genomen om in ons dorp een WhatsApp-groep op te richten. Het opzetten van ee...