Officiële site van het Friese dorp Rottum

Rottum Friesland

Welkom op de website van Rottum. U vindt hier alles wat speelt, in of rondom het dorp. Heeft u nog nieuws voor op de website, dan vernemen wij dat graag.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief gaswinning Maart 2018

Nieuwsbrief gaswinning

Informatie voor bewoners omgeving Rottum


Beste inwoners,

Zoals u wellicht weet zijn er plannen voor gaswinning in de omgeving van Rottum. Deze nieuwsbrief is verzonden aan iedere nieuwsbriefabonnee die als woonplaats Rottum, Rotstergaast, Sintjohannesga of Rotsterhaule heeft aangegeven.

Met vriendelijke groet,

gemeente De Fryske Marren

 


 

College adviseert ministerie:

Stop besluitvormingsproces
gaswinning Rottum


Het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft ons gevraagd om te reageren op het winningsplan Rottum dat Vermilion bij hen heeft ingediend. In dat winningsplan staat omschreven hoe de gaswinning bij Rottum zal verlopen. Het ministerie behandelt de aanvragen voor deze gaswinning. Het college heeft het ministerie geadviseerd om niet in te stemmen met het winningsplan en de besluitvormingsprocedure stop te zetten.
 

Gevolgen gaswinning voor omwonenden onzeker

Het college is van mening dat zij niet anders dan negatief kan adviseren. Gaswinning kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Daarnaast kan niet uitgesloten worden dat gaswinning grote invloed zal hebben op de directe woon- en leefomgeving van de inwoners van onze gemeente. Vermilion heeft in het ingediende winningsplan onvoldoende informatie gegeven op basis waarvan wij kunnen concluderen dat de impact van gaswinning acceptabel zal zijn. Alle vier weigeringsgronden uit de Mijnbouwwet zijn daarmee aan de orde.
 

Winningsplan niet openbaar

Wij hebben het winningsplan in mogen zien om daarover advies uit te kunnen brengen. Van het ministerie mogen wij dat ook niet openbaar maken. Eerder al vroegen we de minister om de omgeving van de locatie Rottum vroegtijdig te betrekken bij de besluitvorming en meer dan nu te informeren. We zullen daar op blijven hameren bij het ministerie.  
 

Vervolg

Mocht het ministerie tegen ons advies in doorgaan met de procedure, dan kan iedereen in een volgende fase reageren op het zogenaamde ontwerp instemmingsbesluit voor het winningsplan.


Meer informatie


Via onze website defryskemarren.nl/gaswinning informeren we u zo goed als mogelijk over de stand van zaken rondom gaswinning in onze gemeente.