Officiële site van het Friese dorp Rottum

Rottum Friesland

Welkom op de website van Rottum. U vindt hier alles wat speelt, in of rondom het dorp. Heeft u nog nieuws voor op de website, dan vernemen wij dat graag.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang 28-03-2018

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering  op woensdag 28 maart 2018 om 20.00 uur In het Doarpshûs, Binnendijk 22 te Rottum.

 

Agenda van  deze vergadering is:

 

1.                  Opening

2.                  Notulen Algemene ledenvergadering van 22 maart 2017

3.                  Vragen aan de wethouder, mevrouw J. Schouwerwou en aan de Dorpencoördinator mevrouw K. Aardema.

Heeft u vragen aan de wethouder en wilt u een duidelijk antwoord? Laat het ons alvast weten via info@rottumonline.nl of 0513-851815. Dan zorgen wij ervoor dat de wethouder zich op deze vragen kan voorbereiden.

4.                  Toelichting van de gemeente op onderwerpen die van belang zijn voor ons dorp.

5.                  Financiën, verslag van de penningmeester en verslag van de kascommissie.

Het verlenen van decharge aan de penningmeester door de ALV.

Benoeming Kascommissie 2018-2019

6.                   Jaarverslag Secretaris 2017

 

20.45 – 21.00 uur Pauze

 

7.                   Bestuursverkiezing:

De bestaande bestuur vacatures zijn per 10-07-2017 en 08-01-2018 ingevuld door respectievelijk Ronald Smink (lid) en Henk Rijpma (secretaris). Het bestuur vraagt hiervoor goedkeuring van de leden.

Aftredend en niet herkiesbaar: Antoon Hoeneveld.

Voor de twee ingevulde-, en de twee ontstane vacatures kunnen (tegen-) kandidaten zich aanmelden tot 24 uur voor aanvang van deze vergadering bij H. Rijpma Molenlaan 6 Rottum    tel 06 53 71 75 76.

8.                   Actualiteiten: Stand van zaken

                . Buurtpreventie / WhatsApp groep

                . Gaswinning Vermilion Rottum

                . Terugblik viering 100 jarig bestaan Dorpsbelang

                . Het Biebkastje

                . Plaatsing Goals door Hekwerk Achttien

                . De stand van zaken Kerkhof

 

9.                   Rondvraag

10.               Sluiting om uiterlijk 22.15 uur