Officiële site van het Friese dorp Rottum

Rottum Friesland

Welkom op de website van Rottum. U vindt hier alles wat speelt, in of rondom het dorp. Heeft u nog nieuws voor op de website, dan vernemen wij dat graag.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Stand van zaken gaswinning Rottum oktober 2017 30

Als dorpsbelang houden wij de ontwikkelingen over de mogelijke gaswinning in Rottum nauwlettend in de gaten.

De gemeente heeft het volgende nieuwsbericht naar buiten gebracht op 30-10-2017.

Het laatste nieuws is dat Vermilion het winningsplan Rottum ter instemming heeft voorgelegd aan het Ministerie van Economische Zaken. De inhoud van het winningsplan is nog niet openbaar gemaakt. Gemeente De Fryske Marren werkt op dit moment aan een advies op het winningsplan van Vermilion. Dit advies en dat van buurgemeenten Heerenveen en Weststellingwerf, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân wordt meegenomen in het ontwerpbesluit van het ministerie.

Het ministerie is het bevoegd gezag. Het ontwerpbesluit wordt door het ministerie gepubliceerd en is daarmee met de daarbij behorende informatie voor iedereen openbaar. Iedereen heeft daarna zes weken de tijd om een reactie te geven. Een concrete planning kunnen wij hiervoor niet geven. De gemeente raadt u aan onze projectpagina over gaswinning in de gaten te houden voor de actuele stand van zaken.

https://www.defryskemarren.nl/publicaties/gaswinning_43976/