Officiële site van het Friese dorp Rottum

Rottum Friesland

Welkom op de website van Rottum. U vindt hier alles wat speelt, in of rondom het dorp. Heeft u nog nieuws voor op de website, dan vernemen wij dat graag.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Samenvatting bestuursvergadering 11 september 2017

Op 11 september heeft het bestuur van Dorpsbelang Rottum vergaderd. Een korte samenvatting van de besproken onderwerpen leest u hierna.

 

Er wordt een nieuw onderhoudscontract afgesloten voor het onderhoud van de AED.

In maart-april volgend jaar zal, bij voldoende belangstelling, een starterstraining worden gegeven voor reanimatie met gebruik van een AED.

 

De laatste tijd zijn er veel nieuwe inwoners komen wonen in Rottum. Daarom wordt op 14 oktober a.s. van 16 – ca. 17.30 uur een kennismakingsbijeenkomst worden georganiseerd voor alle nieuwe inwoners, die vanaf ca. juni 2016 in Rottum zijn gekomen. Zij ontvangen een individuele uitnodiging. Wie onverhoopt geen uitnodiging krijgt, kan zich melden via info@rottumonline.nl

 

Het bibliotheekkastje is bijna klaar. Er wordt nog een plek voor gezocht. Als het klaar is zal meer informatie komen over het gebruik er van.

 

Over de verkoop en in optie nemen van kavels op Nij Sȃn Rotten komt in de komende Skodoar meer informatie gegeven.

 

Het honderdjarig bestaan van Dorpsbelang Rottum is op 9/9/jl. uitgebreid gevierd met tal van activiteiten. Het was een bijzonder geslaagde dag ondanks de regenbuien af en toe. Het bestuur beraad zich op de mogelijkheden om meer activiteiten te ontwikkelen. Duidelijk was dat veel bezoekers het aangenaam vonden om contacten te hebben met mede-dorpsgenoten.

 

Per 1/10 a.s. zullen Johanna Bandstra, penningmeester, en Dicky nagelhout, secretaris stoppen met hun bestuursfunctie. Krista van Berkel, aspirant-bestuurslid zal de secretariaatsfunctie overnemen. Een van de andere bestuursleden beraadt zich op de functie van penningmeester.

 

De dames v.d. Wal organiseren op 23/9 a.s. een bingoavond in het Dorpshuis en op 20 december een Kerstlunch voor senioren.

 

De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op 9/10 a.s. Wie iets wil bespreken met het bestuur kan om 19.30 uur binnenlopen in het Dorpshuis.