Officiële site van het Friese dorp Rottum

Rottum Friesland

Welkom op de website van Rottum. U vindt hier alles wat speelt, in of rondom het dorp. Heeft u nog nieuws voor op de website, dan vernemen wij dat graag.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Nieuws vanuit dorpsbelang

Viering Jaarwisseling

Ook dit jaar wil het bestuur wil een vuurwerkfestijn organiseren van en voor alle inwoners van Rottum. Geert Thijssen en Jelmer Agricola zetten zich, zoals ook in voorgaande jaren, hier weer voor in. Het is de bedoeling om bij iedereen langs te komen om een financiële bijdrage voor dit vuurwerk te vragen. De happening vindt weer plaats achter het Dorpshuis bij het trapveldje. Na afloop is het Dorpshuis open om met elkaar te toasten op een goed 2017!

 

Reanimatietraining

Er is onlangs weer een herhalingstraining georganiseerd voor reanimatie en het gebruik van de AED daarbij. Wie meer wil weten over dit onderwerp kan contact opnemen met Joop Brandt, de coördinator AED via joop.brandt@hetnet.nl . Als er belangstellenden zijn voor een starterscursus kunnen hierover ook informatie vragen bij Joop.

 

Jubileum Vereniging Dorpsbelang Rottum

Op 22 november 2017 bestaat de vereniging 100 jaar. Een werkgroep is bezig om te kijken hoe aan dit jubileum vorm gegeven kan worden. Er zijn al erg leuke ideeën en binnenkort ontvangen verenigingen en clubs e.d. een bericht hierover. De bedoeling is dat de jubileumactiviteiten een viering wordt van en voor alle dorpsgenoten! Hou de mail en/of brievenbus in de gaten. Wie nog ideeën heeft…. Het bestuur ontvangt ze graag via info@rottumonline.nl !

 

Doelpalen

Het bestuur wil de kleine doelpalen op het trapveldje achter het Dorpshuis vervangen door grotere doelhekwerken. Er is een sponsorbedrag toegezegd door het RABO-Dividensfonds!

 

Jongerenactiviteit

Vorig jaar wis een activiteit voor jongeren zo tussen 12 en 17 jaar georganiseerd. Het bestuur wil graag meer structureel iets organiseren voor deze groep jongeren. Een medewerker van MIKS zal gaan inventariseren bij de jeugd wat hun wensen en behoeften zijn. Het bestuur vindt het belangrijk dat de ideeën uit de groep jongeren zelf komt, zij kunnen het best aangeven wat ze wel of niet willen Ons bestuurslid Berber Rypma- de Haan is de contactpersoon voor dit project. Via Berberd@hotmail.com kunnen ook ideeën worden gemaild.

 

Nij San Rotten

Makelaardij Hoekstra had vier woningen gepland voor de verkoop voor deze nieuwbouwwijk. Maar wegens onvoldoende belangstelling zijn ze inmiddels uit de verkoop gehaald. Mogelijk is er al wel weer belangstelling voor een kavel aan de A.M.Rinkemastrjitte.

 

Openbaar bibliotheekje

Je ziet het steeds vaker opduiken in het straatbeeld: de minibibliotheek. Een klein kastje waar je gratis een boek kunt lenen of ruilen voor een boek dat je al hebt uitgelezen. Of het nu op de hoek van een straat is, in een koffietentje of in een winkel, de minibibliotheek wint aan populariteit. Het bestuur zoekt iemand om een dergelijk kastje te maken, daarna is het zoeken naar een geschikte plek en dan gaan we op zoek naar boeken!

Dus wie nu al boeken overheeft of ze weg wil doen: wacht nog even! Wie een geschikte plek weet, mail dan even naar het bestuur via info@rottumonline.nl

 

Vacature bestuurslid

Per maart a.s. zal de huidige secretaris van het bestuur aftreden en er is een vacature van voorzitter. Het bestuur is dringend op zoek nieuwe bestuursleden. Het bestuur doet een dringend beroep op alle leden om zich voor een periode in te zetten om (mede) de belangen te behartigen van Rottum! Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met Peter v.d. Schuit via p.vd.schuit@gmail.com

 

Algemene ledenvergadering 22 maart 2017

Volgend jaar op 22 maart wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Noteer alvast de datum in uw agenda!

Als er vragen zijn voor de wethouder, de dorpencoördinator of de wijkbeheerder: stuur ze alvast naar ons secretariaat via info@rottumonline.nl, dan kunnen de betrokkenen zich hier op voorbereiden!

Het zou mooi zijn als meer leden dan tot nu toe gebruikelijk deze avond komen bezoeken. Het gaat immers over het wel en wee in en van het dorp! Weet u een onderwerp waarover u graag wat meer wilt horen of misschien wel met elkaar van gedachten wilt wisselen, dan horen we dat graag! Bel naar de secretaris, Dicky Nagelhout, 0513 551317 of mail naar info@rottumonline.nl

 

Inloop Bestuursvergaderingen

Het bestuur van Dorpsbelang vergadert  weer op 9 januari a.s. Wie iets wil bespreken met het bestuur is om 19.30 uur van harte welkom in het Dorpshuis.