Officiële site van het Friese dorp Rottum

Rottum Friesland

Welkom op de website van Rottum. U vindt hier alles wat speelt, in of rondom het dorp. Heeft u nog nieuws voor op de website, dan vernemen wij dat graag.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Samenvatting bestuursvergadering 3 oktober 2016

Reanimatietraining

Binnenkort wordt weer een herhalingstraining georganiseerd voor reanimatie en het gebruik van de AED daarbij. De vrijwilligers ontvangen hiervoor een uitnodiging. Wie meer wil weten over dit onderwerp kan contact opnemen met Joop Brandt, de coördinator AED via joop.brandt@hetnet.nl

 

Dorpentop

Misschien heeft iemand van onze inwoners een uitnodiging hiervan ontvangen? In elk geval wordt op 5 november a.s. een zogenaamde Dorpentop gehouden. Dit is ontstaan uit een burgerinitiatief. De provincie heeft 10.000 mensen uit de hele provincie uitgenodigd in de hoop dat er uiteindelijk 1000 deelnemers mee zullen doen aan deze dag. Doel is dat de inwoners van de provincie met elkaar in gesprek gaan over de leefbaarheid en inrichting van het Friese platteland. Ongetwijfeld zal na 5 november in de media hierover worden gecommuniceerd.

 

Jubileum Vereniging Dorpsbelang Rottum

Op 22 november 2017 bestaat de vereniging 100 jaar. Een werkgroep is bezig om te kijken hoe aan dit jubileum vorm gegeven kan worden. Wie ideeën heeft…. Het bestuur ontvangt ze graag via info@rottumonline.nl !

 

Doelpalen

Het bestuur kijkt of de kleine doelpalen op het trapveldje achter het Dorpshuis vervangen kunnen worden door grotere doelhekwerken.

 

Jongerenactiviteit

Evenals vorig jaar wordt geprobeerd om een activiteit voor jongeren tussen ca. 12 en 17 jaar te organiseren. Ons bestuurslid Berber Rypma- de Haan wil graag in contact komen met jongelui die willen meedenken en –werken. Dat kan via Berberd@hotmail.com

 

Nij San Rotten

Makelaardij Hoekstra had vier woningen gepland voor de verkoop voor deze nieuwbouwwijk. Maar wegens onvoldoende belangstelling zijn ze inmiddels uit de verkoop gehaald.

 

Openbaar bibliotheekje

Je ziet het steeds vaker opduiken in het straatbeeld: de minibibliotheek. Een klein kastje waar je gratis een boek kunt lenen of ruilen voor een boek dat je al hebt uitgelezen. Of het nu op de hoek van een straat is, in een koffietentje of in een winkel, de minibibliotheek wint aan populariteit. Het bestuur zoekt iemand om een dergelijk kastje te maken, daarna is het zoeken naar een geschikte plek en dan gaan we op zoek naar boeken!

Dus wie nu al boeken overheeft of ze weg wil doen: wacht nog even! Wie een geschikte plek weet, mail dan even naar het bestuur via info@rottumonline.nl

 

Vacature bestuurslid

Per maart a.s. zal de huidige secretaris van het bestuur aftreden. Het bestuur is nu op zoek naar een nieuw bestuurslid, het liefst iemand die de functie van secretaris op zich wil nemen. Het is een leuke en interessante functie, waarbij je contacten hebt met veel verschillende mensen en instanties. Dat maakt de functie ook boeiend en inspirerend. Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met Peter v.d. Schuit via p.vd.schuit@gmail.com

 

Heggetjes kruising Badweg-Hoge Dijk/Binnendijk

Zoals misschien bekend hebben dit jaar al zeker drie ongevallen plaatsgevonden op bovengenoemde kruising. Na overleg met de provincie zijn deze heggetjes drastisch teruggesnoeid. Het (over-)zicht is nu weer prima.