Officiële site van het Friese dorp Rottum

Rottum Friesland

Welkom op de website van Rottum. U vindt hier alles wat speelt, in of rondom het dorp. Heeft u nog nieuws voor op de website, dan vernemen wij dat graag.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Inbreng voor de Dorpsschouw

Op 9 juni a.s. wordt weer de jaarlijkse Dorpsschouw gehouden. De dorpencoördinator, Karien Aardema, Wolter Bouknegt, wijkbeheerder, en enkele bestuursleden van Dorpsbelang maken dan een rondje door het dorp om knelpunten te signaleren. Het gaat hierbij om aandachtspunten in de openbare ruimte, dus groen, stoepen, paden, wegen en speelvoorzieningen, e.d.

Wie iets te melden heeft voor deze Dorpsschouw kan dat doen tot uiterlijk 1 juni a.s. via info@rottumonline.nl of bij Dicky Nagelhout, secretaris Dorpsbelang, telefoon 0513 551317.