Officiële site van het Friese dorp Rottum

Rottum Friesland

Welkom op de website van Rottum. U vindt hier alles wat speelt, in of rondom het dorp. Heeft u nog nieuws voor op de website, dan vernemen wij dat graag.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Samenvatting bestuursvergadering 2 mei 2016

Bij deze vergadering zijn twee aspirant-bestuursleden aanwezig, te weten Lammy Raggers en Robert Lenes. Na afloop van de vergadering hebben beiden toegezegd mee te willen doen in het bestuur.


Gesproken wordt over de klachten die zijn geuit tijdens de algemene ledenvergadering van maart jl. De klachten betroffen de verkeersstroom en de rijsnelheid op de (oude) Binnendijk.

De gemeente heeft gezegd geen maatregelen te zullen nemen. Maar omdat het bestuur van alle aanwonenden toch wil weten welke hinder ze ervaren, zal een kleine inventarisatie hiernaar worden gedaan.

Ook de vraag naar het waarom van het bouwrijp maken van fase 2 van de nieuwbouwwik is aan de orde geweest. Het blijkt dat het niet gaat om fase 2, maar fase B1. De inwoners die hiernaar hebben gevraagd zijn geïnformeerd.

 

De jaarlijkse dodenherdenking werd voorbereid. De school heeft ook dit jaar weer samenwerking toegezegd.

 

Op 24 november 2017 bestaat de vereniging v. dorpsbelang te Rottum 100 jaar, tegelijk met de begrafenisvereniging. Destijds zijn beide verenigingen tegelijkertijd opgericht vanuit de noodzaak om Rottum maatschappelijk gezien verder te ontwikkelen. 

Diverse ideeën om dit jubileum te vieren zijn naar voren gekomen, van een bijeenkomst voor oud-bestuurders tot een themaweek met aansprekende ideeën. Berber Rypma, Lammy Raggers en Antoon Hoeneveld zullen verder gaan met de ideeën. Leenard de Vries versterkt ook het werkgroepje. In oktober wordt de eerste globale uitwerking geagendeerd.

 

Johanna Bandstra zal polsen bij enkele ondernemers in het dorp of er behoefte bestaat aan een ondernemersnetwerk.

In het najaar zal het bestuur met elkaar brainstormen over de vraag of het zinvol is voor meer samenwerking/samenhang te krijgen met verschillende verenigingen van het dorp.

 

De volgende vergadering is op 6 juni. Wie vragen heeft is van harte welkom om deze te bespreken om 19.30 uur in het Dorpshuis.