Officiële site van het Friese dorp Rottum

Rottum Friesland

Welkom op de website van Rottum. U vindt hier alles wat speelt, in of rondom het dorp. Heeft u nog nieuws voor op de website, dan vernemen wij dat graag.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Algemene Ledenvergadering

Op 16 maart jl. is de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Hierna volgen de meest essentiele punten uit deze vergadering. Een uitgebreider verslag is te vinden op www.rottumonline.nl
 N.a.v. een vraag over de mogelijkheden van sociale woningbouw in het dorp geeft Mw.Schouwerwou, de contactwethouder, een toelichting. Kort samengevat komt het er op neer dat er voorlopig geen nieuwbouw in de sociale sector zal plaatsvinden gezien de verwachting van de bevolkingsontwikkeling op de langere termijn.

In de nieuwbouwwijk zijn inmiddels meerdere kavels verkocht en zijn er enkele opties. Ook lijkt het dat er opties zijn in het gebied van bouwfase 2. Enkele leden vragen naar het waarom hiervan omdat eerder was gezegd dat dit nog wel een aantal jaren zou duren. Er wordt nog navraag gedaan bij de gemeente

Als bestuursleden zijn afgetreden Leenard de vries, Auke Meijer en Reitze v.d. Werf. Berber Rijpma wordt benoemd als nieuw bestuurslid. Daarnaast zijn er nog twee vacatures, dus wie belangstelling heeft, kan zich (graag!) aanmelden via info@rottumonline.nl