Officiële site van het Friese dorp Rottum

Rottum Friesland

Welkom op de website van Rottum. U vindt hier alles wat speelt, in of rondom het dorp. Heeft u nog nieuws voor op de website, dan vernemen wij dat graag.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Gemeenschapsproject 2018

Vincent v.d. Post heeft in overleg met het bestuur van dorpsbelang een voorstel voor een gemeenschappelijke activiteit voor de inwoners van Rottum, in het kader van Culturele Hoofdstad 2018. Doel hiervan is het realiseren van een activiteit  waarbij de betrokkenheid van alle dorpsbewoners wordt versterkt en gericht op het kernbegrip ‘’Mienskip’’. Het idee is om met tijdelijke groen iets te maken/te doen waar de inwoners gezamenlijk iets aan hebben. Te denken valt aan éénjarige groenten, bouwwerken van takken, misschien in combinatie
met snelgroeiende groenten, het organiseren van een dorpsplantdag, het organiseren van
een dorpsmaaltijd met de opbrengst van de groente-oogst of wat ook maar bedacht kan
worden. Hiervoor is het nodig om met een aantal vrijwilligers een plan uit te denken en uit 
te werken, te starten in september 2016. Hiervoor worden dus vrijwilligers gevraagd.    Tijdens de vergadering melden zich al twee vrijwilligers. Ook meedenken of –doen? Aanmelden graag via info@rottumonline.nl