Officiële site van het Friese dorp Rottum

Rottum Friesland

Welkom op de website van Rottum. U vindt hier alles wat speelt, in of rondom het dorp. Heeft u nog nieuws voor op de website, dan vernemen wij dat graag.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Informatie bestuursvergadering januari 2016

Informatie uit de bestuursvergadering van Dorpsbelang 12 januari 2016

Matrixbord rijsnelheid
Omdat er geregeld klachten zijn over de rijsnelheid van auto’s binnen de bebouwde kom van de Badweg, zal rond april/mei gedurende enkele weken een matrixbord worden geplaatst, waardoor de gemeente kan zien hoe snel er wordt gereden. De resultaten zullen t.z.t. worden bekendgemaakt.

Welkomstbord
Al enige tijd is het bestuur bezig om een goede plaats te vinden voor een welkomstbord. Tot op heden is er nog geen uitsluitsel over de juiste plek. Soms duurt het lang voor er zaken besloten kunnen worden!

Glasvezelproject
Vanuit een burgerinitiatief is de Stichting DFMopGlas opgericht.
Deze stichting geeft vorm en inhoud  aan de vraagbundeling en –bij voldoende deelname- de realisering van het glasvezelnetwerk. De stichting heeft tevens tot taak de Coöperatie DFMopGlas op te richten. Deze coöperatie gaat als bedrijf namens de leden/abonnees de exploitatie van het glasvezelnetwerk op zich nemen en zorgt er tevens voor dat de diensten waarvoor de abonnees kiezen (bellen, tv, internet) bij hen binnen kunnen komen. De gebieden Vegelinsoord-Haskerhorne(deels)-Snikzwaag-Akmarijp-Terkaple-Broek-Goingarijp-Terhorne en het gebied Oosterzee-Echten-Echtenerbrug- Bantega-Delfstrahuizen  zijn als pilotgebieden gekozen. Per deelgebied zijn de betrokken Plaatselijke belangenverenigingen in een  bestuurlijke bijeenkomst geïnformeerd over de te zetten stappen voor de realisering van de glasvezelinfrastructuur. Zodra er plannen zijn om ook in Rottum aan de slag te gaan met dit onderwerp wordt iedereen nader geïnformeerd.

Starten met Facebook en de Nieuwsbrief
Vanaf februari krijgt iedereen waarvan we een mailadres hebben een Nieuwsbrief. Daarna wil het bestuur ook beginnen met een Facebookpagina. Op dit moment wordt uitgezocht hoe we dit het beste kunnen organiseren.
N.a.v. enkele filmpjes die werden opgestuurd via rottumonline.nl  wordt afgesproken dat deze in de toekomst op facebook zullen worden geplaatst en niet op de site.

Vervolgafspraken zonnepanelen
Inmiddels hebben 24 mensen zich als belangstellende gemeld voor de informatiebijeenkomst over collectieve aanschaf van zonnepanelen. Het streven is nog steeds om deze bijeenkomst in februari te organiseren, mogelijk wordt dit begin maart.

Filmavond voor de jeugd leeftijd 12 -17 jaar 
Rond 31 januari krijgt ieder adres in Rottum een flyer in de bus met informatie over de filmavond van 12 februari a.s. Deze avond is bedoeld voor de jongeren vanaf 12 jaar. De film die wordt vertoond is "The Revenant", het is een Amerikaanse biografische western uit 2015 en heeft afgelopen week een Gouden Globe gewonnen en is genomineerd voor een Oscar. Inlooptijd vanaf 19.30 uur en start- en eindtijd 20.00 -22.00 uur. Frisdrank en popcorn gratis.
Tijdens de pauze zullen medewerkers van MIKS met de aanwezigen in gesprek gaan en vragen naar hun wensen t.a.v. activiteiten voor jongeren in Rottum.

Algemene ledenvergadering 2016
De datum is gesteld op 16/3/2016. Er wordt nog gezocht naar een spreker die een interessant verhaal kan brengen voor het programma na de pauze.

Verloop jaarwisseling
Het vuurwerk was mooi en werd met een goed tempo afgestoken. De opkomst was gelijk of groter dan in 2014/15, ca. 150 mensen. Er was in het Dorpshuis gezellige muziek, niet te hard. Complimenten voor de organisatoren van het vuurwerk: Geert Thijssen en Jelmer Agricola.