Officiële site van het Friese dorp Rottum

Rottum Friesland

Welkom op de website van Rottum. U vindt hier alles wat speelt, in of rondom het dorp. Heeft u nog nieuws voor op de website, dan vernemen wij dat graag.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Informatie bestuursvergadering december 2015

Filmavond jeugd

Er wordt op 12 februari a.s. een filmavond georganiseerd voor de jeugd tussen 12 en 16 jaar. Dit gebeurt in samenwerking met de jongerenwerkers van MIKS.

 

Zelfbeheer Openbaar Groen

Als er inwoners zijn die zelf of samen met wat buren een stukje openbaar groen willen onderhouden, kan een plan hiervoor worden gestuurd naar het bestuur van Dorpsbelang. Het bestuur zal dan de verzamelde plannen doorsturen naar de gemeente.

 

Uitgave Nieuwsbrief

Met ingang van februari a.s. zal een digitale Nieuwsbrief worden uitgegeven. Vooralsnog worden ze gestuurd naar de mailadressen die nu al bekend zijn bij het secretariaat van het bestuur. Mensen kunnen zich dan desgewenst zelf afmelden via een link in de Nieuwsbrief. Aanmelden kan via de website Rottumonline.nl. Een voorbeeld van een Nieuwsbrief komt eind december te hangen in het Dorpshuis. Tijdens de volgende bestuursvergadering komt het maken van een Facebookpagina aan de orde.

 

Buurtkamer.

Het maandelijkse koffie-uurtje, georganiseerd door het team van Buurtzorg, wordt op 23 december gehouden en in 2016 op 27 januari. 

 

Planning vervolgactiviteiten zonnepanelen

Het streven is om in februari alle informatie en een (voorlopige) leverancier te hebben en een informatieavond te beleggen voor de belangstellenden. Tot op heden zijn er 23 belangstellenden.

 Als alles voorspoedig gaat, zal het maart/april afgerond moeten zijn op bestuurlijk niveau.

 

Welkomstbord  

De plaats van een welkomstbord ‘’grutsk op Rottum’’ is lastig te vinden. Aan de gemeente is nu gevraagd of plaatsing mogelijk is recht tegenover het Dorpshuis (ofwel vóór de heg of erachter in het rozenperkje. Als dit niet mogelijk is, dan stoppen we met dit project.

 

 Jaarwisseling

Geert Thijssen en Jelmer Agricola zullen het vuurwerk weer verzorgen in de nacht van Oud en Nieuw vanaf 0.45 uur op het trapveldje achter het Dorpshuis. Er worden flyers verspreid en tussen Kerst en Oud en Nieuw zal bij de inwoners worden aangebeld voor een vrijwillige bijdrage.

 

Algemene ledenvergadering 2016

De datum is gesteld op 13/3/2016. De informatie kan niet in de Skodoar van maart, deze komt pas in  april uit. Alle info (agenda- jaarverslag- vergaderverslag-financieel overzicht) worden door middel van een flyer bij alle leden in de bus worden gedaan.  

 

De volgende bestuursvergadering is op 11 januari. Wie iets met het bestuur wil bespreken is om 19.30 uur van harte welkom in het Dorpshuis.

 

Data bestuursvergaderingen 2016: 11/1- 8/2- 7/3- 4/4- 2/5- 6/6- 4/7- 5/9- 3/10- 7/11- 5/12

 ALV: 16/3