Officiële site van het Friese dorp Rottum

Rottum Friesland

Welkom op de website van Rottum. U vindt hier alles wat speelt, in of rondom het dorp. Heeft u nog nieuws voor op de website, dan vernemen wij dat graag.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Nieuws Dorpsbelang september 2015


Na de zomerstop heeft het bestuur van Dorpsbelang Rottum begin september weer vergaderd. Over de meest belangrijke of aardige/interessante  onderwerpen leest u hieronder.


Peter v.d. Schuit is toegetreden tot het bestuur van Dorpsbelang. Hij vervult vanaf mei de vacature die er was. Bij de eerstkomende ledenvergadering zal achteraf aan de leden om instemming worden gevraagd. Het bestuur is blij met deze aanvulling! Per maart 2016 komen er weer twee vacatures voor bestuursleden. Elders in de Skodoar vindt u hierover meer info.


Eén van de onderwerpen is geweest de nieuwe opzet van de Skodoar. In de junivergadering heeft het bestuur de vorige redactie van harte bedankt voor hun grote inzet. Met de nieuwe redactie zijn afspraken gemaakt over de inhoud, de vormgeving en de verspreiding. De nieuwe redactie wordt gevormd door Hilda v.d. Schuit en Willy Kloosterman. Beiden hebben er veel zin in. Het bestuur wenst hen veel succes en vooral ook veel plezier hiermee. We zijn benieuwd!


Verder heeft Johanna Bandstra een aantal dorpsvlaggen besteld. Mocht u er géén hebben besteld bij Johanna, maar er toch wel graag eentje hebben, neem dan even contact op met Johanna (johannabandstra@gmail.com).


Buurtzorg Nannewiid gaat vanaf oktober koffie-ochtenden organiseren, het wordt de zgn. Buurtkamer. Iedereen die gezellig en informeel contact wil met anderen is welkom. Elders in de Skodoar staat hierover meer informatie. Ook worden er flyers rondgebracht, dus binnenkort vindt u deze in de brievenbus. Bestuur Dorpsbelang heeft gezegd hieraan van harte mee te willen werken.  


Verder onderzoekt het bestuur de mogelijkheid voor de plaatsing van een welkomstbord bij de entree van het dorp. Er wordt gekeken naar een mooie plaats hiervoor en uitgezocht  wordt op welke manier een dergelijk bord gefinancierd kan worden.


Ook een belangrijk onderwerp is de communicatie met de inwoners. Op welke manier kunnen we snel, goed en duidelijk communiceren. Peter v.d. Schuit en Johanna Bandstra werken een voorstel hiervoor uit. Gedacht wordt aan meerdere mogelijkheden. Naast de Skodoar kan worden gedacht aan een meer actuele website, een digitale Nieuwsbrief en een Facebookpagina. Wordt vervolgd!


Tot zover nieuws van het bestuur van Dorpsbelang. Wilt u iets bespreken met het bestuur? Kom dan aan het begin van een van de vergaderingen even binnenlopen, zo rond 19.30 uur. De komende data zijn 12/10- 2/11- 7/12.


Dicky Nagelhout,

secretarisbestuur Dorpsbelang Rottum