Officiële site van het Friese dorp Rottum

Rottum Friesland

Welkom op de website van Rottum. U vindt hier alles wat speelt, in of rondom het dorp. Heeft u nog nieuws voor op de website, dan vernemen wij dat graag.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Redactie Doarpkrante de Skodoar

U heeft in de laatste Skodoar kunnen lezen dat de redactie deze dorpskrant voor het laatst heeft gemaakt. Tijdens de laatste vergadering van dorpsbelang Rottum op maandag 6 juli 2015 hebben wij de redactieleden Hanneke van der Wal en Tineke de Vries heel hartelijk bedankt voor hun inzet en hen in de bloemen gezet. Helaas konden de Marijke Lens en Nita Keizer niet aanwezig zijn. Ook zij worden hartelijk bedankt voor hun inzet. Dorpsbelang vindt het erg belangrijk dat de Skodoar blijft voortbestaan. Wij hebben 2 nieuwe enthousiaste redactieleden gevonden die de Skodoar nieuwe stijl vorm willen geven. Dat zijn Hilda van der Schuit en Willy Kloosterman. Wij wensen hen heel veel plezier toe met het maken van de Skodoar.