Officiële site van het Friese dorp Rottum

Rottum Friesland

Welkom op de website van Rottum. U vindt hier alles wat speelt, in of rondom het dorp. Heeft u nog nieuws voor op de website, dan vernemen wij dat graag.

Actueel

Gaswinning Rottum

De Fryske Marren gaat Weststellingwerf dwarsbomen met gaswinnin
Bron: Leeuwarder Courant 06-12-2018 Wietske Koen

Mocht Weststellingwerf akkoord gaan met gaswinning bij Nijeholtwold... lees verder

Starterscursus Reanimatie/AED op 15 november

Starterscursus Reanimatie/AED op donderdag 15 november 19.30 uur in het Dorpshuis.

Opgeven per mail o.v.v. Naam, geboortedatum, adres, 06-nummer,e-mail... lees verder

16 november informatiebijeenkomst Whatsapp-groep

Op 16 november 2018, 20:00 uur is een informatiebijeenkomst over de oprichting van een Whatsapp-groep voor ons dorp. Omdat een Whatsapp-groep een belangrijke bijdrage kan  leveren aan de veilighe... lees verder

Melding doen via Fixi

Heeft u iets gezien in de openbare ruimte dat kapot is? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal, prullenbak, bankje of stoeptegel? Of wilt u een onveilige verkeerssituatie melden om de verkeersveiligheid bij ... lees verder

Asfalteringswerkzaamheden op de Rottumerweg

Rottum: asfalteringswerkzaamheden op de Rottumerweg (07-07-2018)

In de periode 9 juli t/m 3 augustus en 3 september t/m 28 september wordt de asfaltlaag van de Rottumerweg doo... lees verder

Fixi: meldingen over de openbare ruimte

Vanaf woensdag 6 juni werken wij (Gemeente Fryske Marren) met Fixi. Dit betekent dat het voor u eenvoudiger wordt om ee... lees verder

De WhatsApp bijeenkomst van 26-04 gaat niet door!!

Beste Dorpsgenoten en leden van Dorpsbelang,

 

Vandaag ontving het bestuur van Dorpsbelang het bericht van de Politie dat... lees verder

Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang 28-03-2018

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering  op woensdag 28 maart 2018 om 20.00 uur In het Doarpshûs, Binnendijk 22 te Rottum.

lees verder

Nieuwsbrief gaswinning Rottum 2018


Nieuwsbrief gaswinning Informatie voor bewoners omgeving Rottum
Beste inwoners,

Zoals u wellicht weet zijn er plannen voor gaswinning in de omgeving van Rottum.... lees verder

Stand van zaken gaswinning Rottum oktober 2017 30

Als dorpsbelang houden wij de ontwikkelingen over de mogelijke gaswinning in Rottum nauwlettend in de gaten.

De gemeente heeft het volgende nieuwsbericht naar buiten gebracht op 30-10-2017.... lees verder

Huisnummers in het buitengebied

112 – Als elke seconde telt 

lees verder

100 jaar Dorpsbelang Rottum

100 jaar Dorpsbelang Rottum. Wat hadden we een mooi feest op zaterdag 9 september 2017. Het 100 jarig bestaan. Om 11.00 uur hadden we in het Dorpshuis de bijeenkomst. De voorzitter Robert Lenes open... lees verder

Samenvatting bestuursvergadering 11 september 2017

Op 11 september heeft het bestuur van Dorpsbelang Rottum vergaderd. Een korte samenvatting van de besproken onderwerpen leest u hierna.

 

lees verder

9 september feest! 100 jaar Dorpsbelang Rottum

Op zaterdag 9 september vieren we het 100 jarig bestaan van Dorpsbelang Rottum. Op deze dag zijn verschillende activiteiten georganiseerd voor jong en oud.

Hier het programma

Programma Dorpsfeest 7 en 8 juli 2017

In op 7 en 8 juli is het weer dorpsfeest! Hieronder staat het programma.


Dodenherdenking Rottum

Op 4 mei wordt op het kerkhof van Rottum de jaarlijkse dodenherdenking gehouden. Belangstellenden kunnen zich om 19:45 verzamelen voor het dorpshuis, waarna we gezamelijk vertrekken richting het kerkh... lees verder

Huisnummers buitengebied

Bij voldoende belangstelling kan de gemeente reflecterende huisnummers laten maken. Vooral in het buitengebied kunnen hierdoor familie, vrienden, maar ook hulpdiensten zoals do... lees verder

Gemeente wil niet meewerken aan gaswinning

Gemeente wil niet meewerken aan gaswinning (30-01-2017)


Wij ontvangen op dit moment signalen van landeigenaren en verenig... lees verder

Informatie van Vermilion over gasveld Rottum

De gemeente De Fryske Marren is door Vermilion geïnformeerd dat zij van plan zijn een vergunning aan te gaan vragen voor een proefboring naar aardgas ten zuidwesten van Heerenveen.

Zij w... lees verder

Voortgang huisvesting statushouders

Gemeenten hebben de wettelijke plicht om asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders)... lees verder

Beweeg en cultuurcoaches Miks

BEWEEG- EN CULTUURCOACHES MIKS WELZIJN INTERMEDIAIR JEUGDSPORTFONDS EN JEUGDCULTUURFONDS


Alle kinderen verdienen... lees verder

Zet je in voor Rottum

Ben jij tussen de 12 en 18 jaar, heb je leuke ideeën over activiteiten die je in Rottum wilt organiseren voor jongeren? Dit is je kans!


lees verder

Club van aanjagers van de Tsjûkemar

Dorpsbelang Rottum wil u op de hoogte brengen van de plannen van de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de Club van aanjagers (http://www.ts... lees verder

Nieuws vanuit dorpsbelang

Viering Jaarwisseling

Ook dit jaar wil het bestuur wil een vuurwerkfestijn organiseren van en voor alle inwoners van Rottum. Geert Thijssen en Jelmer A... lees verder

Samenvatting bestuursvergadering 3 oktober 2016

Reanimatietraining

Binnenkort wordt weer een herhalingstraining georganiseerd voor reanimatie en het gebruik van de AED daarbij. De vrijwilligers ontva... lees verder

Samenvatting bestuursvergadering 4 juli 2016

Informatie uit de bestuursvergaderingen van juni en juli van Dorpsbelang Rottum

 

Activiteiten jongeren in Rottum... lees verder

Inloopbijeenkomsten Haulstersingel 23 juni 2016

De werkzaamheden voor het nieuwe knooppunt Joure zijn volop aan de gang. Binnenkort start het zandtransport van het zanddepot naar de andere kant va... lees verder

Jeu de boule club De Keiboulers

Wist u dat …

… de Jeu de boule club De Keiboulers de gezelligste club van Rottum is.

… dat we in maart 12 ½ hebben bestaan.

… dat U van harte welkom bent. ... lees verder

Inbreng voor de Dorpsschouw

Op 9 juni a.s. wordt weer de jaarlijkse Dorpsschouw gehouden. De dorpencoördinator, Karien Aardema, Wolter Bouknegt, wijkbeheerder, en enkele bestuursleden van Dorpsbelang make... lees verder

Vrijdag 10 juni volleybaltoernooi 2016

Op vrijdag 10 juni 2016 organiseren wij weer een volleybaltoernooi.


'S middags van 12.00 tot 14.00 voor de kinderen van de groepen 5 t/... lees verder

Samenvatting bestuursvergadering 2 mei 2016

Bij deze vergadering zijn twee aspirant-bestuursleden aanwezig, te weten Lammy Raggers en Robert Lenes. Na afloop van de vergadering hebben beiden toegezegd mee te willen doen i... lees verder

Dodenherdenking 4 mei 2016

Evenals in voorgaande jaren zal ook dit jaar weer de herdenking worden gehouden voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 19.30 is het Dorpshuis open voor belangstellenden. Om 19.45 vertr... lees verder

Algemene Ledenvergadering

Op 16 maart jl. is de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Hierna volgen de meest essentiele punten uit deze vergadering. Een uitgebreider verslag is te vinden op www.rottumonline.nl
 N.a.v. ... lees verder

Collectieve inkoop zonnepanelen

Op 30 mei is een informatieve bijeenkomst geweest over de mogelijkheden van zonnepanelen. Er was ruim belangstelling en duidelijke informatie. Afgesproken is met het bedrijg Energie Wonen dat tot 31 d... lees verder

Gemeenschapsproject 2018

Vincent v.d. Post heeft in overleg met het bestuur van dorpsbelang een voorstel voor een gemeenschappelijke activiteit voor de inwoners van Rottum, in het kader van Culturele Hoofdstad 2018. Doel hier... lees verder

Mevrouw de Jong-Hoekstra 100 jaar!

Op maandag 5 april heeft mw. De Jong van de Oude Postweg haar 100e verjaardag gevierd.
Mevrouw de Jong woont nog steeds thuis en is heel vitaal! Ze kreeg bezoek van de burgemeester en er stond een... lees verder

Ondernemersnetwerk

Het bestuur is voornemens een ondernemersnetwerk te initiëren. In Rottum wonen veel ondernemers, maar kent iedereen elkaar ook? Het  organiseren van een ondernemers-netwerk in Rottum zal als doe... lees verder

Honderdjarig bestaan Vereniging voor Dorpsbelang R

Op 22 november 2017 zal de vereniging voor Dorpsbelang 100 jaar bestaan. Er zal een jubileumcommissie worden samengesteld. U hoort zeker meer hierover de komende tijd!

De volgende bestuursverga... lees verder

Agenda Algemene ledenvergadering 16 maart 2016

Agenda van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 16 maart 2016 om 19.30 uur in het Doarpshûs, Binnendijk 22 te Rottum.

lees verder

Informatie bestuursvergadering februari 2016

In de vergadering van Dorpsbelang van februari zijn o.a. de volgende zaken besproken.

 

Algemene Ledenvergadering... lees verder

Informatie bestuursvergadering januari 2016

Informatie uit de bestuursvergadering van Dorpsbelang 12 januari 2016

Matrixbord rijsnelheid
Omdat er geregeld klachten zijn over de rijsnelheid van auto’s binnen de bebouwde kom van de Ba... lees verder

Aanmelden digitale nieuwsbrief Dorpsbelang

Dorpsbelang Rottum vindt het belangrijk om niet alleen via deze website, maar ook via Twitter en binnenkort via een digitale nieuwsbrief met u in contact te blijven. Wilt u in het nieuwe jaar onze dig... lees verder

Informatie bestuursvergadering december 2015

Filmavond jeugd

Er wordt op 12 februari a.s. een filmavond georganiseerd voor de jeugd tussen 12 en 16 jaar. Dit gebeurt in samenwerking met de jonger... lees verder

Collectief zonnepanelen aanschaffen

Zonnepanelen aanschaffen?


Het bestuur van Dorpsbelang heeft in de ledenvergadering van maart jl. toegezegd onderzoek te ... lees verder

Nieuws Dorpsbelang september 2015


Na de zomerstop heeft het bestuur van Dorpsbelang Rottum begin september weer vergaderd. Over de meest belangrijke of aardige/interessante  o... lees verder

Redactie Doarpkrante de Skodoar

U heeft in de laatste Skodoar kunnen lezen dat de redactie deze dorpskrant voor het laatst heeft gemaakt. Tijdens de laatste vergadering van dorpsbelang Rottum op maandag 6 juli 2015 hebben wij de ... lees verder

Opening nieuwbouwwijk Nij Sân Rotten

Op dinsdag 30 juni 2015 is de nieuwe woonwijk Nij Sân Rotten te Rottum officieel geopend met de onthulling van het straatnaambord Albert Marten Rinkemastrjitte. Voorzitter Leenard Vries van Dor... lees verder

Dorpsvlag

De dorpsvlag van Rottum is te koop voor € 17,50 per stuk . De afmeting is 100  x 150 cm.  De grote mast vlag is 150cm x 225 cm en kost € 67 per stuk.

U  kunt de vlag... lees verder

Publicaties/bekendmakingen gemeente

Feb. 2015: Het is heel jammer dat de papieren versie van het gemeenteblad begin dit jaar verdwenen is.

De informatie kunt u nu vi... lees verder

Werkzaamheden nieuwbouw

Juli 2015: De kavels zijn bouwrijp en de bouw van twee woningen is inmiddels gestart. De eerste oplevering zal voor het einde van dit jaar een feit zijn. Er zijn nog kavels te koop, voor ... lees verder

Hoe staat ons dorp ervoor?

Inmiddels hebben ongeveer 10 inwoners van Rottum de Buurtmeter ingevuld. Dit is een instrument van de gemeente De Fryske Marren om te peilen hoe het met de leefbaarheid in de dorpen is gesteld. De ... lees verder

Oproep Buurtzorg

De Buurtzorg in Rottum doet een oproep voor een vrijwilliger voor het bezoeken van cliënten in Rottum e.o.

Wie heeft er tijd voor en zin in? Informatie kunt u aanvragen bij de secretaris D... lees verder

Bestemmingsplan Sân Rotten

Juli 2015: Er zijn mooie nieuwbouwkavels in Rottum, zowel voor vrijstaande woningen als 2 onder 1-kap woningen. De kavelgrootte is variabel. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de... lees verder